Online

Imamo 96 gostiju i nema članova online

apps
facebook

Select Language

Croatian Czech English German Italian

Brojač posjeta

848720
DanasDanas519
JučerJučer952
Ovaj tjedanOvaj tjedan2951
Ovaj mjesecOvaj mjesec20437
UkupnoUkupno848720

Zanimljivosti

Gacka na dlanu    Kulturna baština   Turistička ponuda   Priroda   Rijeka Gacka   Zanimljivosti

 

Prostor Grada Otočca predstavlja gorsko-planinsko područje sa većim brojem polja gorskih visoravni smještenih između planinskih masiva Velebita i Male Kapele. Ovo područje gravitira prema razvijenim regijama i velikim urbanim središtima smještenim zapadno od grada Otočca i Gacke (Rijeka, Karlovac, Zagreb) s kojima ga povezuju relativno dobre prometne veze... U odnosu na glavne prometne pravce, ovo je područje prometno izuzetno interesantno, radi povezivanja kontinentalnog i obalnog prostora Hrvatske, što znači da prostorno-geografska komponenta položaja grada Otočca ima pozitivan odraz na budući razvoj grada Otočca.


KLIMA

gacka13Gacka, zajedno s Gorskim Kotarom i Likom tvori najviši - gorski dio Hrvatske, iz čega proizlaze brojne posljedice na klimu i druge prirodne uvjete. Obzirom na svoj visinski položaj kao i diferencijaciju pojedinih prostora u pogledu visina (planinski dijelovi i polja - doline) postoje određene varijacije u okviru osnovnog klimatskog tipa koji ima sve karakteristike kontinentalne klime.

S jedne strane Velebit i planine Gorskog Kotara ograničavaju toplinski utjecaj Jadranskog mora samo na uski obalni pojas, ali i ne mogu spriječiti prodor vlage s mora duboko u unutrašnjost. Postojeća razigranost reljefa odražava se u velikoj raznolikosti mikroklimatskih uvjeta za pojedine često i vrlo malo udaljene lokalitete. Klima ovog područja je kontinentalno-planinska, a odlikuje se hladnim i dugim zimama s mnogo snijega i kratkim sušnim ljetima. Godišnja količina oborina varira u pojedinim godinama i po mjesecima tijekom godine.

 

GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

gacka2Najveći dio terena u slivu Gacke izgraden je iz dobro propusnih vapnenaca i vapnenačkih breča, krede i paleogena. Slabo propusne naslage dolomiti, jure i krede izgrađuju sjeveroistočni dio sliva od Babinog potoka preko Vrhovina i Zalužnice do Brinja. Jelar - naslage izgrađuju dno doline u izvorišnom području Gacke. Tok rijeke Gacke formira se iz izvorišta koje se sastoji od više jakih stalnih i povremenih krških izvora, na kojima se podzemne vode iz dobro propusnog karbonatnog zaleda preljevaju preko lokalno slabije propusnih jelar - naslaga, koji ovdje vrše funkciju relativne barijere.

Nizvodno od mosta Čovića registriran je i s lijeve i s desne strane rijeke Gacke čitav niz ponora povremenih izvora i estavela. Za velikih voda postaju aktivni i veliki izvori nizvodno od Čovića. Najveći dio terena u zaledu izvorišta u smjeru Otočca izgraduju dobro propusne naslage, pa se oborinske vode brzo gube u podzemlje. Samo mjestimično, na kvartarom ispunjenim depresijama ili na terenu izgrađenom iz dolomita formiraju se kraći povremeni vodotoci koji na jednoj strani polja izviru, a na drugoj poniru.

 

VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE

gacka9Vegetacijske karakteristike područja Gacke rezultat su uvjetovanosti proizašlih iz reljefa i klimatskih faktora. U tom smislu se ovo vegetacijski izuzetno bogato područje može podijeliti na brdsko i planinsko područje pokriveno uglavnom visokom šumskom vegetacijom, te područja kraških polja i riječne doline definiranih uglavnom kao poljoprivredni prostor. U klimatsko-zonalnom smislu područje Gacke spada u Europsko-sjevernoameričku šumsku regiju - Europsku subregiju sa pretežnom zastupljenosti dinarske i amfipanonske, gorske neutrofilne, mješovite šume bukve i jele. Drugu kategoriju čine medioevropske i ilirske brdske mezofilne, acidofilne ili neutrofilne čiste šume bukve.

Samo na pojedinim manjim i relativno izoliranim područjima nailazimo na druge vegetacijske tipove kao što su subilirske, predplaninske čiste šume bukve na području Velebita, te reliktne, kontinentalne i primorske šume crnog bora i dalmatinskog crnog bora. Obzirom na kvalitete šumske vegetacije i njihovu prirodnu Ijepotu pojedini dijelovi Gacke zaštićeni su odgovarajućim zakonskim aktima. Pojedini dijelovi tih prostora imaju izuzetne pejzažne kvalitete posebno u kontaktu sa specifičnom autohtonom arhitekturom i vodenim tokovima. U tom smislu posebnu kvalitetu ima područje oko vodotoka rijeke Gacke. lako područje grada Otočca po prirodnim obilježjima i zanimljivostima ide u red značajnijih, dosad je formalno pravnim statusom zaštite obuhvaćeno relativno malo - manji dio Nacionalnog parka Plitvička jezera, dio Parka prirode (zaštićena biosfera) Velebita, te Vrilo rijeke Gacke.


 

minis turizma

htz

logo portal